Att köpa domän

En domän är den adress en webbsida har i form av ett ord. Den egentliga adressen är en så kallad IP-adress, vilka alltid är i numerisk form. Eftersom det kan vara svårt att komma ihåg alla siffror omvandlas dessa till ett ord som den som registrerar domänen själv...